01.01.2007
Main Administrator

Číslo: 2006/07, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného

Počátek účinnosti: 1.1.2007

7/2006
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného


Zastupitelstvo města Liberce se na svém zasedání dne 21.12.2006 usneslo vydat v souladu s  § 84 odst. 2 písm. i) zákona č. 128/2000 Sb., o  obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1
Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 7/2003 o místním poplatku ze vstupného.


Čl. 2
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2007.

 

 

 

Ing. Jiří Kittner  v. r. 
primátor města Liberce  

Ing. Ivo Palouš  v. r.
náměstek primátora města Liberce

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.