01.01.2012
Main Administrator

Číslo: 2/2011, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Počátek účinnosti: 1.1.2012

č. 2/2011

Obecně závazná vyhláška statutárního města Liberec

o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 29. 9. 2011 usneslo vydat na základě § 6 odst. 4 písm. b), § 11 odst. 3 písm. a) a b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s ustanovením     § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:

Čl. 1

Podle § 6 odst. 4 písm. b) zákona č. 338/1992 Sb., o dani z  nemovitostí (dále jen „zákon“)      a podle § 11 odst. 3 písm. a) zákona se v níže uvedených částech města stanoví koeficient pro výpočet výsledné sazby daně takto:

  1. koeficient 3,5 se stanoví pro veškeré části města Liberce bez částí uvedených pod písmenem b)

 

  1. koeficient 2,5 se stanoví pro části města: 

Liberec       XXX   -  Vratislavice nad Nisou

Čl. 2

Podle § 11 odst. 3 písm. b) zákona se pro výpočet výsledné sazby daně stanoví :

koeficient 1,5 pro všechny části města

 

Čl. 3

Ke dni účinnosti této vyhlášky se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 3/2002 o použití koeficientu pro výpočet daně z nemovitostí.

Čl. 4

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2012

 

 

 

Bc. Jiří Šolc, v.r.

Bc. Martina Rosenbergová, v.r.

náměstek primátorky města Liberec

primátorka města Liberec

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.