18.06.2013
Jan Král

Číslo: 1/2013, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Počátek účinnosti 1.7.2013

 

č. 1/2013
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC,
kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 8/2011,
o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce

Zastupitelstvo města Liberec se na svém zasedání dne 30. 05. 2013 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“):

Čl. 1

(1) Obecně závazná vyhláška č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 8/2011“), se mění takto:

  1. V obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 se vypouští dosavadní „Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce“.
  2. V obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 se doplňuje nová „Příloha č. 2 k obecně závazné vyhlášce č. 8/2011 Statutárního města Liberec, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství na území města Liberce“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 8/2011 zůstávají beze změn.

Čl. 2

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2013.

Bc. Jiří Šolc v. r.               Martina Rosenbergová v. r.
náměstek primátorky       primátorka města

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.