19.12.2012
Karel Horník

č. 8/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné pod. hry

 

č. 8/2012
OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, kterou se mění Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 3/2012, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry
Zastupitelstvo města Liberec se usneslo na svém zasedání dne 13.12.2012 vydat na základě § 50 odst. 4 zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 10 písm. a) a d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku:
Čl. 1
(1) Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry (dále jen „obecně závazná vyhláška č. 3/2012“), se mění takto:
1. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se vypouští dosavadní „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“.

2. V obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 se doplňuje nová „Příloha k obecně závazné vyhlášce č. 3/2012 Statutárního města Liberec, o stanovení veřejně přístupných míst, na kterých mohou být provozovány některé sázkové hry a loterie a jiné podobné hry“, která je nedílnou součástí této obecně závazné vyhlášky.

(2) Ostatní ustanovení obecně závazné vyhlášky č. 3/2012 zůstávají beze změn.

Čl. 2
Tato obecně závazná vyhláška, z důvodu ochrany před negativními vlivy, vyplývajícími z hraní na výherních hracích přístrojích, nabývá účinnosti dnem 17. prosince 2012.

Bc. Jiří Šolc v.r.

Bc. Martina Rosenbergová v.r.

náměstek primátorky

primátorka města

 

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.