10.03.2017
Jan Král

Rozpočet 2012

Rozpočet města na rok 2012

Dluhopisy

(rozpočet města schválený zastupitelstvem města usnesením č. 265/11 dne 15. 12. 2011)
Příjmy   (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Daňové příjmy 1.183.736
Nedaňové příjmy 126.990
Kapitálové příjmy -
Přijaté dotace 195.382
CELKEM 1.506.108

 

Výdaje (před konsolidací, zaokrouhleně, v tis. Kč)
Běžné 1.333.702
Kapitálové 124..958
CELKEM 1.458.660

 

Hospodářská činnost (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Výnosy 171.583
Náklady 62.406

 

Financování (zaokrouhleně, v tis. Kč)
Financování 47.448

 

Fondy statutárního města Liberec (v Kč)
Celkem k rozdělení 5.500.000
Fond zdraví  
Fond prevence  
Fond pro partnerskou spolupráci  
Sportovní fond  
Ekofond  
Fond pro podroru a rozvoj vzdělávání  
Kulturní fond  
Městský fond rozvoje bydlení  

 

 

Nastavení cookies