17 - Žádost o povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových pro potřeby jednotlivých osob (domácností) a stavebního povolení k domovní čistírně odpadních vod potřebné k takovému vypouštění

 

Nastavení cookies