25.05.2015
Ing. Štěpánka Koutecká

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

Novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu

 

Od 1. 4. 2015 nabývá účinnosti novela zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Doporučujeme věnovat zvýšenou pozornost náležitostem podání uvedených v § 9 zákona a současně upozorňujeme na změnu postupu při stanovení odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.

Aktuální znění zákona najdete http://eagri.cz/public/web/mze/zivotni-prostredi/ochrana-pudy/zakon-o-ochrane-zemedelskeho-pudniho/

Nastavení cookies