18.01.2010
neschvalovalo se

Druhá vlna projektu OPVK

Dne 15.9.2009 rada města odsouhlasila založení projektu "Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje II".

Dne 15.9.2009 rada města odsouhlasila založení projektu "Podpora moderních forem výuky na ZŠ Libereckého kraje II".

V těchto dne byla vyhlášena výzva na podání žádostí projektů. V současné době pracujeme na zpracování žádosti. Do druhé vlny projektu by mělo být zařazeno zbývajících 9 základních škol.

Dne 1.2.2010 se uskuteční první schůzka zástupců ZŠ, kde budou vyhodnoceny požadavky jednotlivých partnerů a budou nastaveny parametry týkající se připravované žádosti.

V případě kladného posouzení žádosti, bude druhá vlna projektu zahájena na jaře roku 2010.

Nastavení cookies