16.04.2010
Karel Horník

Diskuse nad městskými projekty v IPRM

Ve čtvrtek 15. dubna odpoledne se na liberecké radnici sešla necelá stovka občanů Liberce, aby zde na pozvání primátora města shlédla prezentaci městských projektů v rámci tématického integrovaného plánu rozvoje města - Atraktivní a kvalitní život v Liberci.

Jedenáct městských projektů, které jsou v současné chvíli na tzv. indikativním seznamu představili primátor Liberce Jiří Kittner, náměstek primátora Ondřej Červinka a Tomáš Hampl, který je pověřen vedením odboru Koordinátor dotací EU. Po prezentaci každého ze záměrů dostala veřejnost prostor pro diskusi nad jeho obsahem.

Na úvod se veřejnost dozvěděla, že indikativní seznam obsahuje i  projekty podané jinými žadateli, ale ty nebudou součástí prezentace, neboť město prezentuje pouze své projekty, stejně jako ostatní žadatelé mají prezentovat projekty z jejich dílny.

 

  

 

Největší diskuse se rozpoutala nad projektem, který se týká okolí Liberecké přehrady, konkrétně úpravy jejího okolí a přebudování současné ulice Zvolenská na trať pro inline bruslaře a cyklisty. Veřejnost také živě diskutovala o projektu výstavby nové multifunkční haly v areálu městského stadionu. Zbylých devět projektů bylo vesměs kladně hodnoceno všemi přítomnými, i když i na ně se několik dotazů vztahovalo. "Chtěli jsme zjistit názory lidí na projekty, které jsme připravili. Nyní je známe a věřím, že zastupitelé k nim přihlédnou v okamžiku, kdy budou hlasovat o podání žádosti o dotaci v tom kterém případě," zaznělo v  průběhu diskuse od hostitele, kterým byl primátor Liberce Jiří Kittner. Reagoval tak na dotaz jednoho z účastníků diskuse k čemu tato veřejná prezentace slouží.

"Jsem velmi rád, že mé pozvání přijalo tolik lidí a že většina z nich nastolila velmi konstruktivní a přínosná témata. Chtěl bych poděkovat všem, kteří přišli a své názory prezentovali, ať už byly kladné či záporné," řekl na závěr veřejné prezentace primátor Kittner. Mimo podnětů vztahujících se k integrovanému plánu rozvoje města v průběhu odpoledne a večera zazněla také celá řada hodnotných připomínek k jiným oblastem života ve městě. Ačkoliv tato témata nebyla předmětem čtvrteční prezentace městských projektů v rámci IPRM, pro zástupce města byla přínosná a jistě nezůstanou stranou zájmu vedení města.

Text: Martin Korych
Smínky: Markéta Hozová

Nastavení cookies