Oddělení přípravy a řízení projektů

Mgr. Veronika Futóová

vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Tel.: 48 524 3573
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 312

Oddělení přípravy a řízení projektů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 573

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Davidová Radka specialista oddělení SRPP - projektový manažer nám. Dr. E. Beneše 1/1 312 48 524 3590
Smarž Pavel technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů Člen projektových týmů, technický specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 314 48 524 3591
POPIS ČINNOSTI

 

 • oddělení v rámci odboru strategického rozvoje a dotací monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
   
 • v programovém období 2007 - 2013 realizovalo:
  • zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady
  • tematický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
  • IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPLZZ
  • Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
  • Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci IOP
  • Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPŽP
  • Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec
    
 • v programovém období 2014 – 2020 realizuje:
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu Interreg V-A spolupráce Česká republika – Polsko
  • rozvojové projekty v rámci IROP

 

A) Samostatná působnost

1. komplexně zajišťuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města včetně zajištění potřebných podkladů pro získávání dotačních titulů;
2. koordinuje přípravu a realizaci investičních akcí v rámci rozvojových projektů města;
3. koordinuje řízení složitých projektů, projektový tým seznamuje se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, plní podmínky poskytovatele dotací, monitoruje dodržení závazných podmínek, projednává případné změny v projektu s poskytovateli dotací;
4. zajišťuje monitoring projektů v udržitelnosti;
5. řeší vratky, penále, správní žaloby apod. u dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací;
6. komplexně zajišťuje implementaci integrovaných plánů rozvoje města; Integrovaných plánů rozvoje území, Akčních plánů – realizaci projektů, které jsou součástí těchto plánů.


B) Přenesená působnost
nevykonává

Dotační projekty

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
Předchozí
...
Následující

Aktuality oddělení

14.11.2013

Už v létě 2014 se botanická zahrada pochlubí středoevropským unikátem – pavilonem leknínů

Ojedinělý skleníkový pavilon ve střední Evropě, specializovaný na pěstování tří druhů největších leknínových rostlin světa, vyroste do léta příštího roku v Botanické zahradě Liberec. /FOTOGALERIE/
 
17.10.2013

Dokončení projektu Parky Lidové sady II.

Upravenější omlazený vzhled i smysluplnější využití získaly nyní díky evropským dotacím dva parky v libereckých Lidových sadech. /FOTOGALERIE/
 
04.09.2013

Moderního hřiště se brzy dočká také ZŠ Švermova

Druhá liberecká základní škola se zřejmě už do konce tohoto roku dočká nového moderního hřiště.
 
04.09.2013

Revitalizace hřiště u ZŠ Aloisina Výšina byla zahájena

Slavnostním poklepáním základního kamene na ZŠ Aloisina Výšina začala v úterý 3. září realizace projektu „Revitalizace vícefunkčních hřišť při ZŠ Švermova a ZŠ Aloisina Výšina“.
 
22.08.2013

Zoologická zahrada se stane brzy přístupnější i pro vozíčkáře

Nového bezbariérového vstupu a většího pohodlí při prohlídce zoologické zahrady se zhruba do roka dočkají všichni návštěvníci Zoologické zahrady Liberec. Ve čtvrtek 22. srpna začala totiž stavba Centra aktivního odpočinku – Lidové sady.
 

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies