Oddělení přípravy a řízení projektů

Mgr. Veronika Futóová

vedoucí oddělení přípravy a řízení projektů
Tel.: 48 524 3573
Budova: nám. Dr. E. Beneše 1/1
Č. dveří: 312

Oddělení přípravy a řízení projektů

Sídlo: Historická radnice
Doručovací adresa: náměstí Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec
Telefon: +420 485 243 573

Jméno Pozice dle organizačního řádu Vykonávaná činnost Budova Č. dveří Telefon
Mgr. Davidová Radka specialista oddělení SRPP - projektový manažer nám. Dr. E. Beneše 1/1 312 48 524 3590
Smarž Pavel technický specialista oddělení přípravy a řízení projektů Člen projektových týmů, technický specialista nám. Dr. E. Beneše 1/1 314 48 524 3591
POPIS ČINNOSTI

 

 • oddělení v rámci odboru strategického rozvoje a dotací monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch SML
   
 • v programovém období 2007 - 2013 realizovalo:
  • zónový IPRM Liberec - zóna Lidové sady
  • tematický IPRM Liberec - Atraktivní a kvalitní život v Liberci
  • IPRM Liberec – Regenerace sídliště Rochlice
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPLZZ
  • Zvýšení efektivity fungování Statutárního města Liberec a Dopravního podniku města Liberce
  • Zvýšení efektivity řízení lidských zdrojů – implementace a integrace procesů hodnocení a vzdělávání zaměstnanců SML
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci IOP
  • Vybrané elektronické služby Statutárního města Liberec a jeho organizací
    
 • administruje dílčí projekty v udržitelnosti v rámci OPŽP
  • Varovný systém ochrany před povodněmi v ORP Liberec
    
 • v programovém období 2014 – 2020 realizuje:
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014 – 2020
  • projekt přeshraniční spolupráce v rámci Programu Interreg V-A spolupráce Česká republika – Polsko
  • rozvojové projekty v rámci IROP

 

A) Samostatná působnost

1. komplexně zajišťuje přípravu a realizaci rozvojových projektů města včetně zajištění potřebných podkladů pro získávání dotačních titulů;
2. koordinuje přípravu a realizaci investičních akcí v rámci rozvojových projektů města;
3. koordinuje řízení složitých projektů, projektový tým seznamuje se závaznými podmínkami poskytovatele dotace, plní podmínky poskytovatele dotací, monitoruje dodržení závazných podmínek, projednává případné změny v projektu s poskytovateli dotací;
4. zajišťuje monitoring projektů v udržitelnosti;
5. řeší vratky, penále, správní žaloby apod. u dotačních akcí odboru strategického rozvoje a dotací;
6. komplexně zajišťuje implementaci integrovaných plánů rozvoje města; Integrovaných plánů rozvoje území, Akčních plánů – realizaci projektů, které jsou součástí těchto plánů.


B) Přenesená působnost
nevykonává

Dotační projekty

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy
Předchozí
Následující

Aktuality oddělení

19.09.2014

Revitalizace městských lázní na galerijní objekt je Stavbou roku Libereckého kraje 2014

Další velký úspěch slaví projekt „Revitalizace městských lázní na galerijní objekt“, z něhož vzešla současná Galerie Lázně. Unikátní přestavba jedné z nejcennějších libereckých památek získala v konkurenci dalších 8 staveb ocenění Stavba roku Libereckého kraje 2014. Slavnostní vyhlášení jubilejního 10. ročníku soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 18. září právě v Galerii Lázně.
 
18.09.2014

Liberecká zoo se novým zázemím posunula do extraligy zoologických zahrad

Lepší podmínky pro chov zvířat, větší přitažlivost zoo pro návštěvníky i více pohodlí. To vše přinesl Zoologické zahradě Liberec projekt „Centrum aktivního odpočinku - Lidové sady“, který byl slavnostně otevřen ve čtvrtek 18. září.
 
16.09.2014

V Liberci se uskuteční Den mobility

V úterý 23. září se na náměstí Dr. E. Beneše uskuteční kampaň Den mobility, aneb hýbe se celý Liberec. Akci realizuje statutární město Liberec ve spolupráci s Komunitním střediskem KONTAKT Liberec. Kampaň se pořádá v souvislosti s projektem Statutární město Liberec – Zdravé město. Na akci jste srdečně zváni!
 
12.09.2014

Běhat, skákat do dálky, hrát plážový volejbal nebo bruslit mohou děti na novém hřišti u ZŠ Švermova

Další školní hřiště v Liberci září novotou. Během jednoho roku vyrostlo na plochách z dosluhující dlažby, prorůstajících trávou, u ZŠ Švermova.
 
25.08.2014

Nové sportovní centrum pro stolní tenis, gymnastiku a aerobic budou v rámci výuky využívat i žáci školy

Dvěma cvičebními sály, jedním pro gymnastiku a druhým pro aerobic, klubovnou, posilovnou i lepším zázemím pro stolní tenis se nyní může pyšnit nové moderní sportovní centrum pro mládež v libereckých Pavlovicích.
 

Dokumenty oddělení

V této kategorii se nenacházejí žádné zprávy

 

Nastavení cookies