Datová schránka

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.
1. Podání žádosti o zřízení datové schránky
Na kontaktních místech veřejné správy Czech POINT je možné podat žádost o zřízení datové schránky. Žadatel předloží doklad totožnosti. Pracovník přepážky vyplní elektronicky žádost, následně ji vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu.
Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.
2. Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění přístupových údajů a vystavení nových. Žadatel předloží doklad totožnosti. Pracovník přepážky vyplní elektronicky žádost, následně ji vytiskne a předloží zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.
Další činnosti, které jsou postupně spouštěny a prováděny na Czech POINTu. Jedná se o tyto agendy:

  • Přidání pověřené osoby k přístupu do DS
  • Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby)
  • Zneplatnění přístupových údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM
  • Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS
  • Znepřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost
  • Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM
  • Povolení vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím datových schránek (Informace pro případné žadatele: tuto žádost nelze vyřídit před 1. 1. 2010.)

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT
Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů na žádost a to 30,- Kč za každou i započatou stránku a opakované vydání přístupových údajů. Poplatek 200,- Kč se hradí v případě, že jsou údaje zneplatňovány opakovaně v průběhů 3 let (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje údaj o poplatku).

 

Cookies

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.