Ulici Proletářská vrátila rekonstrukce její původní historický ráz

Komunikace prošla celkovou opravou v návaznosti na obnovu inženýrských sítí. Společnost SVS zde rekonstruovala stávající vodovodní a kanalizační řad. Délka opravované komunikace je 584,74 metrů, stejnou plochu zabírá i obnovený chodník.

V ulici Proletářská došlo k obnově povrchů komunikací a chodníků, včetně konstrukčních vrstev. Ve špatném technickém stavu byla už řadu let nejen silnice, ale také chodník. Náklady na rekonstrukci se vyšplhaly na částku 10 milionů korun bez DPH. Hradilo je město Liberec ze svého rozpočtu. Zhotovitelem stavby byla firma Strabag.

V rámci rekonstrukce zde také vznikla tři nová místa pro přecházení chodců. Současně zde byla pro automobily snížena rychlost na 30 kilometrů v hodině.

„Snažili jsme se vrátit ulici, kterou z velké části tvořila kamenná dlažba, její původní ráz. Proto jsme osadili dlažebními kostkami také ta místa, která byla vyplněna asfaltem. Pod těmito asfaltovými záplatami jsme totiž objevili starou kamennou dlažbu, a právě tyto kostky jsme použili k novému vydláždění komunikace,“ poznamenala primátorka Martina Rosenbergová. „Přípravu stavby a její realizaci jsme konzultovali také s občanským sdružením Naše Doubí,“ dodala.

Text: Zuzana Minstrová, foto: Jan Král

 

 

Nastavení cookies