13.04.2012

Liberec uzavřel se Žitavou Memorandum o spolupráci

Primátorka Statutárního města Liberce Martina Rosenbergová a primátor Žitavy Arnd Voigt podepsali v pátek 13. dubna na liberecké radnici Memorandum o spolupráci, které více prohloubí společné vztahy obou partnerských měst.

Primátorka Statutárního města Liberce Martina Rosenbergová a primátor Žitavy Arnd Voigt podepsali v pátek 13. dubna na liberecké radnici Memorandum o spolupráci, které více prohloubí společné vztahy obou partnerských měst.

Zástupci obou zúčastněných stran se podpisem memoranda dohodli na užší spolupráci v oblasti cestovního ruchu, sportu, kultury, vzdělávání a práce s dětmi.

Spolupráce Žitavy a Liberce trvá již od roku 1973 a za tu dobu bylo podepsáno několik všeobecných přátelských dohod včetně smlouvy o partnerství podepsané v roce 2004. „Velmi mě těší, že se nám podařilo kontakty znovu obnovit. Naší společnou snahou je vzájemně propagovat naše města, pořádat společné akce a ukázat našim občanům, že Žitava a Liberec stojí za návštěvu. Například v létě se koná v Žitavě Mistrovství Evropy veteránů v lehké atletice a budeme velice rádi, když se účastníci i návštěvníci při té příležitost přijedou podívat do Liberce a možná se zde i ubytují,“ řekla primátorka Martina Rosenbergová.

Primátor Žitavy věří, že prohloubení spolupráce přispěje ke zvýšení cestovního ruchu. „Občané Žitavy jezdí velice rádi na návštěvu do Liberce. Doufám, že se nyní návštěvnost ještě zintenzivní. Přispívá k tomu také poměrně rychlé dopravní spojení mezi oběma městy, které se ještě zlepší po otevření nové silnice,“ uvedl Arnd Voigt.

Naplno se již rozjela spolupráce v oblasti cestovního ruchu. Momentálně je jejím cílem pořádání letošního 10. ročníku Oslav Ještědu, na kterém se podílí obě města. „Projektu již byla potvrzena dotace z česko-německého operačního programu Ziel 3/ Cíl 3,“ upřesnila Naďa Burianová, pověřená zastupováním funkce vedoucího Odboru sportu a cestovního ruchu MML. Dále uvedla jako významnou součást spolupráce také společnou účast na již uskutečněném veletrhu Euroregion Tour 2012 a výměnu zkušeností a informací mezi informačními centry obou měst.

Jak město Liberec, tak i Žitava považují cestovní ruch za odvětví, které významnou měrou přispívá k rozvoji hospodářské a sociální prosperity obyvatel regionu. Východiskem pro rozvíjení vzájemné spolupráce je propagace regionů, zejména v oblasti komunikace, spolupráce informačních center, předávání důležitých informací o kulturním, sportovním a společenském dění a příprava společných projektů.

Text a foto: Jan Král

Nastavení cookies