Děti chodí v Pavlovicích bezpečněji do školy

 Nadace Partnerství přispívá v rámci programu Na zelenou na projekty vedoucí ke zlepšení dopravní situace v okolí škol. V roce 2010 získala příspěvek na dopravní studii ZŠ a ZUŠ Jabloňová v Pavlovicích. Následně byli žáci školy vyzváni, aby sami nebezpečná místa určili na základě zkušeností z každodenního docházení do školy. Za nejproblematičtější místo označili přístup do školy. Před vstupem z chodníku na přechod neměli hlavně jejich menší spolužáci šanci se rozhlédnout. Důvodem byla kolmo k obrubníku zaparkovaná auta. Přes ně děti z přechodu neviděly jedoucí auta a opačně, řidiči neviděli děti jdoucí po přechodu.

„Tento typ dopravně bezpečnostní závady se v Liberci poměrně často opakuje. Nebezpečná místa jsou výsledkem chybných dopravních řešení, kdy je preferována motorová doprava před zdravím a životy nejvíce zranitelných účastníků silničního provozu,” upozornil na problém Jiří Rutkovský, náměstek primátorky.

Příprava projektu u ZŠ a ZUŠ Jabloňová sahá až do roku 2009, kdy se situací zabývalo vedení školy ve spolupráci s rodiči, dopravním inspektorátem Policie ČR a dopravním inženýrem, současným náměstkem primátorky Jiřím Rutkovským. Odbor hlavního architekta Magistrátu města Liberec následně zajistil kompletní projektovou dokumentaci, která sloužila jako podklad pro realizaci úprav.

„V rámci projektu je řešeno také zastavování aut, která děti do školy přivážejí, ale ne formou zvyšování počtu parkovacích míst, jež ráno nemohou být nikdy dostatečně kapacitní, ale formou regulace dopravy a spolupráce s rodiči-řidiči. Osobně jsem projekt inicioval a účastnil se přípravy před pěti lety, ještě před zvolením do zastupitelstva. Proto mám velkou radost, že projekt byl konečně realizován. Nyní již budou v této části města chodit děti do školy bezpečněji. Velkou zásluhu na prosazení projektu má bývalá ředitelka školy  a na zajištění realizace paní primátorka, která má odbor správy komunikací ve své kompetenci,“ uvedl náměstek Jiří Rutkovský.

„Projekt Bezpečné cesty do školy mě příjemně překvapil. Oceňuji, jak se děti umí zapojit, když jde o jejich vidění světa, o jejich bezpečnost,“ dodala primátorka Martina Rosenbergová.

Stavební práce provedly Technické služby města Liberce, a. s. za nabídkovou cenu 498  251 Kč bez DPH.

Text a foto: Pavel Chmelík

Nastavení cookies